• Cleaning Service
 • Additional Service
 • Contact
Optimale hygiëne in de zorg, HACCP, hotelschoonmaak
Omdat schoonmaken een vak is.

Specialistische reiniging

Schoonmaken is een vak. En dat vraag om specialismen. Vandaar dat HECTAS zich, naast het reguliere schoonmaakonderhoud, heeft gespecialiseerd in het reinigen in de levensmiddelensector, de gezondheidszorg, hotels en algemene ruimtes.

 • Reinigen in de levensmiddelensector (Food), meer info

  Hygiëne is binnen de keten van levensmiddelenbedrijven een belangrijk gegeven. Verontreinigingen vormen een besmettingsbron en zijn als zodanig een gevaar en ongewenst. Dit geldt in productielijnen van levensmiddelen maar ook voor afwerk- en verpakkingsafdelingen, magazijnen, koelcellen en ga zo maar door.

  De HACCP-richtlijnen zoals die in de levensmiddelensector worden gehanteerd, zijn er op gericht ons voedsel zuiver en veilig te houden. HECTAS is bekend met deze richtlijnen en voert haar werkzaamheden overeenkomstig gestelde regels uit. Met name kritische plaatsen krijgen bij het reinigen extra aandacht. De reguliere productiewerkzaamheden van het levensmiddelenbedrijf kunnen door in hygiënische omstandigheden.

  Kies HECTAS voor het reinigen in de levensmiddelensector. Want mede dankzij het grondige schoonmaakwerk van HECTAS worden calamiteiten voorkomen.

 • Reinigen in de gezondheidszorg, meer info

  Als ergens goede en regelmatige schoonmaakwerkzaamheden noodzakelijk zijn, dan is het in de gezondheidszorg. In deze markt werken wij voor ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, woonvormen voor gehandicapten en in de thuiszorg. 

  Er bestaan grote verschillen in de behoefte aan schoonmaakonderhoud in de verschillende zorginstellingen. En dat vraagt meer van onze medewerkers dan alleen het "simpel" uitvoeren van standaard schoonmaakplannen. Interactie met het personeel, de patiënten, bewoners en bezoekers is minstens zo belangrijk. Bovendien zorgt een schone en opgeruimde omgeving ervoor dat men zich prettig en thuis voelt. Het draagt ook bij aan een positief imago van de instelling. Want buiten de behandelingen is een schone omgeving belangrijk. Als het niet schoon is, is het moeilijk te geloven dat de kwaliteit van de overige zorg op orde is. HECTAS heeft bewezen in deze sector thuis te zijn. Waterdichte afspraken vormen ook hier de basis voor een goede samenwerking.

  Kies HECTAS voor reiniging in de gezondheidszorg. Want HECTAS ontzorgt. Wij zijn betrokken en beantwoorden tot in het kleinste detail aan optimale hygiëne. Kraakheldere ruimtes, waar bacteriën geen schijn van kans hebben. Een garantie die we meer dan serieus nemen.

 • Hotelservice, meer info

  Hotels zijn plaatsen waar gasten zich behaaglijk moeten voelen en kunnen genieten van gastvrijheid en een onbekommerd verblijf. Een schone en hygiënische omgeving is een voorwaarde om een dergelijke gemoedstoestand bij een gast te bewerkstelligen.

  Gastenkamers, restaurants, keukens en verblijfsruimten dienen daartoe onberispelijk schoon en opgeruimd te zijn. De schoonmaak van een hotel zal moeten gebeuren op tijden dat hiertoe de mogelijkheid bestaat. Dit vraagt om een goede afstemming van zaken met de hotelleiding. HECTAS hotelservice is bekend met deze problematiek. Zij weten wat het is om hotels schoon te houden. Alert en overeenkomstig afspraken worden kamers op tijd opgeruimd en grondig schoon gemaakt. Wordt de keuken tijdens rustige uren van een flinke schoonmaakbeurt voorzien en worden onopgemerkt de publieke ruimten gereinigd.

  Kies HECTAS. Want de schoonmaak van een hotel vraagt om een specialist.

 • Reinigen algemene ruimten, meer info

  Flats, appartementen en ook winkelcentra hebben algemene ruimten zoals portieken, entreepartijen, trappenhuizen, parkeerterreinen, bloemenperken en opslagruimten. Dergelijke ruimten dreigen vaak tot 'niemands' verantwoordelijkheid.

  Voor wat betreft het schoonmaken neemt HECTAS graag de verantwoordelijkheid. Overeenkomstig de vooraf gemaakte afspraken worden de algemene ruimten consequent en grondig gereinigd en opgeruimd. Eventueel kan dit werk in combinatie worden vervuld met een beheersfunctie zoals een huismeester of conciërge.

  Kies HECTAS voor het reinigen van algemene ruimten. Opgeruimde en schone publieke ruimten zijn het resultaat. En dat komt het aangenaam wonen, werken en winkelen ten goede.

HECTAS is altijd dichtbij.
Ook in uw regio kunt
u ons vinden.
Jeßnitz
Noord Nederland
Noordwest Nederland
Zuid Nederland
Zuidwest Nederland